20161130144943_עיריית-תל-אביב

חלקות 57, 58 ו- 59 בגוש 7077 הנכללות במתחם הידוע כמתחם ״יצחק שדה״ או ״חסן עראפה" בתל אביב

בתוקף תפקידם ככונסי נכסים לצורך פירוק השיתוף במקרקעין הרשומים כחלקות 57, 58 ו- 59 בגוש 7077 הנכללות במתחם הידוע כמתחם ״יצחק שדה״ או ״חסן עראפה" (להלן: ״החלקות״), מזמינים הח״מ בזאת את הציבור להציע הצעות לרכישת שלוש החלקות יחדיו, בהתאם להזמנה להציע הצעות המפורטת מטה. 1. הממכר כולל את זכויותיהם של בעלי הזכויות בכ״א מהחלקות במצבן Read more about חלקות 57, 58 ו- 59 בגוש 7077 הנכללות במתחם הידוע כמתחם ״יצחק שדה״ או ״חסן עראפה" בתל אביב[…]

20161130144943_עיריית-תל-אביב

רכישת חלקים בלתי מסוימים ממתחם קרקע בשכונת הרכבת בתל אביב יפו

בתוקף תפקידי ככונס נכסים בתיק הוצאה לפועל המתנהל בתל אביב. מתפרסמת בזה הזמנה להגיש הצעות לרכישת חלקים בלתי מסוימים ממתחם קרקע בתל-אביב-יפו. כדלקמן: 1 חלקים בלתי מסוימים ממתחם קרקע בשכונת הרכבת, תל־אביב־יפו, המהווים כ-81.90 מ״ר קרקע במושעא והידועים כגוש: 6950, חלקה: 25 (להלן: ״הנכס״). 2 הצעות יש להגיש במשרד הח"מ עד ליום 29.3.18 שעה 12:00, Read more about רכישת חלקים בלתי מסוימים ממתחם קרקע בשכונת הרכבת בתל אביב יפו[…]

20161130144943_עיריית-תל-אביב

נכס מכונס נכסים הידוע כחלקה 59 בגוש 7077 במתחם יצחק שדה בתל אביב

בתוקף תפקידם ככונסי הנכסים לצורך פירוק השיתוף במקרקעין הרשומים כחלקה 59 בגוש 7077 הנכלל במתחם הידוע כמתחם ״יצחק שדה״ או "חסן עראפה״ (להלן: "החלקה״), מזמינים הח״מ בזאת את הציבור להציע הצעות לרכישת החלקה, בהתאם להזמנה להציע הצעות המפורטת מטה. 1 .הממכר כולל את זכויותיהם של בעלי הזכויות בחלקה במצבה ״WHERE IS״ ,״AS-IS״ בכפוף ובהתאם לאמור Read more about נכס מכונס נכסים הידוע כחלקה 59 בגוש 7077 במתחם יצחק שדה בתל אביב[…]

20161130144943_עיריית-תל-אביב

נכס מכונס נכסים הידוע כחלקה 58 בגוש 7077 במתחם יצחק שדה בת"א

בתוקף תפקידם ככונסי נכסים לצורך פירוק השיתוף במקרקעין הרשומים כחלקה 58 כגוש 7077 הנכלל במתחם הידוע כמתחם ׳׳יצחק שדה׳־ או ■יחסן עראפה״ (להלן: ״החלקה׳־), מזמינים הח״מ בזאת את הציבור להציע הצעות לרכישת החלקה. בהתאם להזמנה להציע הצעות המפורטת מטה. 1 .הממכר כולל את זכויותיהם של בעלי הזכויות בחלקה במצבה ׳׳WHERE IS״ ,׳׳AS-IS־׳ בכפוף ובהתאם לאמור Read more about נכס מכונס נכסים הידוע כחלקה 58 בגוש 7077 במתחם יצחק שדה בת"א[…]

דירת מגורים מכונס נכסים בתל אביב ברחוב דרך מנחם בגין 158

מצורפת מפה לצורך התמצאות וכן תמונת השכונה: **רוצה לקבל עדכון במייל מיד כשעולה נכסים חדשים לאתר? הצטרף/י לרשימת התפוצה שלנו בחינם בתחתית העמוד.

לויטן

דירה בת 4 חדרים ברחוב לויטן 6 בתל אביב

מצורפת מפה לצורך התמצאות וכן תמונת השכונה: **רוצה לקבל עדכון במייל מיד כשעולה נכסים חדשים לאתר? הצטרף/י לרשימת התפוצה שלנו בחינם בתחתית העמוד.

fd

דירת מגורים מכונס נכסים בתל אביב ברחוב רומנילי 8 תל אביב

הצעה לרכישת הזכויות בנכס: סוג הנכס: דירת מגורים. כתובת הנכס: רחוב רומנילי 8, תל אביב. גוש 6623 חלקה 852, תת חלקה 3. פירוט נוסף: הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה מגורים בהליך של כינוס נכסים, בקור בנכס יעשה בתאום טלפוני מראש עם עו"ד עידן מנחם או עו"ד שלום אלון. תאריך אחרון להגשת הצעה: 31/05/2018 בשעה 16:00 Read more about דירת מגורים מכונס נכסים בתל אביב ברחוב רומנילי 8 תל אביב[…]

חנות מכונס נכסים בתל אביב ברחוב אבן גבירול 115

הצעה לרכישת הזכויות בנכס: סוג הנכס: חנות (נכס מסחרי). כתובת הנכס: רחוב אבן גבירול 115, תל אביב. שטח החנות 21.8 מ"ר + 13.6 מ"ר גלריה בהיתר גוש 6214 חלקה 577 תת חלקה 3 תאריך אחרון להגשת הצעה: 07/02/2018 בשעה 12:00. לפרטים נוספים (כונס הנכסים): נחום הופטמן – 03-6126595 מצורפת מפה לצורך התמצאות וכן תמונת השכונה

דירת מגורים מכונס נכסים בתל אביב ברחוב רפידים 4

הצעה לרכישת הזכויות בנכס: סוג הנכס: דירת מגורים. כתובת הנכס: רחוב רפידים 4, תל אביב. גוש 6646 חלקה 98 תת חלקה 47. תאריך אחרון להגשת הצעה: 18/02/2018 בשעה 12:00. לפרטים נוספים (כונס הנכסים): יהונתן קניר- 03-6916375 מצורפת מפה לצורך התמצאות וכן תמונת השכונה