מגרש מכונס נכסים בראש העין ברחוב רבי עקיבא 2

הצעה לרכישת הזכויות בנכס: סוג הנכס: מגרש. כתובת הנכס: רחוב רבי עקיבא 2, ראש העין. גוש 4253 חלק מחלקה 132 זכות לבעלות במגרש בשטח של כ – 240 מ"ר תאריך אחרון להגשת הצעה: 08/02/2018 בשעה 16:00. לפרטים נוספים (כונס הנכסים): עופר שטריקר – 03-6424015 מצורפת מפה לצורך התמצאות וכן תמונת השכונה

בית מגורים צמוד קרקע מכונס נכסים בראש העין

הצעה לרכישת הזכויות בנכס: סוג הנכס: בית מגורים צמוד קרקע. כתובת הנכס: רחוב מלכי ישראל 7, ראש העין. פירוט נוסף: בית מגורים צמוד קרקע. שטח המגרש: 1,481 מ"ר ולאחר הפקעה 1,396 מ"ר. בנכס מתגוררים שוכרים, מועד פינוי: 31/08/2019. גו"ח (גוש / חלקה): גוש 4272 חלקה 37 תת חלקה 1. תאריך אחרון להגשת הצעה: 28/02/2018 בשעה 12:00. Read more about בית מגורים צמוד קרקע מכונס נכסים בראש העין[…]