20161130144943_עיריית-תל-אביב

חלקות 57, 58 ו- 59 בגוש 7077 הנכללות במתחם הידוע כמתחם ״יצחק שדה״ או ״חסן עראפה" בתל אביב

בתוקף תפקידם ככונסי נכסים לצורך פירוק השיתוף במקרקעין הרשומים כחלקות 57, 58 ו- 59 בגוש 7077 הנכללות במתחם הידוע כמתחם ״יצחק שדה״ או ״חסן עראפה" (להלן: ״החלקות״), מזמינים הח״מ בזאת את הציבור להציע הצעות לרכישת שלוש החלקות יחדיו, בהתאם להזמנה להציע הצעות המפורטת מטה. 1. הממכר כולל את זכויותיהם של בעלי הזכויות בכ״א מהחלקות במצבן Read more about חלקות 57, 58 ו- 59 בגוש 7077 הנכללות במתחם הידוע כמתחם ״יצחק שדה״ או ״חסן עראפה" בתל אביב[…]

20161130144943_עיריית-תל-אביב

רכישת חלקים בלתי מסוימים ממתחם קרקע בשכונת הרכבת בתל אביב יפו

בתוקף תפקידי ככונס נכסים בתיק הוצאה לפועל המתנהל בתל אביב. מתפרסמת בזה הזמנה להגיש הצעות לרכישת חלקים בלתי מסוימים ממתחם קרקע בתל-אביב-יפו. כדלקמן: 1 חלקים בלתי מסוימים ממתחם קרקע בשכונת הרכבת, תל־אביב־יפו, המהווים כ-81.90 מ״ר קרקע במושעא והידועים כגוש: 6950, חלקה: 25 (להלן: ״הנכס״). 2 הצעות יש להגיש במשרד הח"מ עד ליום 29.3.18 שעה 12:00, Read more about רכישת חלקים בלתי מסוימים ממתחם קרקע בשכונת הרכבת בתל אביב יפו[…]

הביטחון 12 קריית אונו

דירת 3 חדרים מכונס נכסים ברחוב הביטחון 12 קרית אונו

מוזמנות בזה הצעות לרכישת כל הזכויות בדירה בת 3 חדרים בבניין ברחוב הביטחון 12 (קומה 2) בקרית אונו, שטח רשום של 57.80 מ"ר, הידועה כגוש 6490 תת חלקה 251/15 (להלן: "הדירה״), וזאת במסגרת ניהול עיזבון המנוחה טטיאן פרוידנברגר ז״ל. 1. הצעות לרכישת הדירה יש להגיש במשרד הח"מ. בכתב, עד ליום 30.4.2018. 2. ההצעות יהיו נקובות Read more about דירת 3 חדרים מכונס נכסים ברחוב הביטחון 12 קרית אונו[…]

20161130144943_עיריית-תל-אביב

נכס מכונס נכסים הידוע כחלקה 59 בגוש 7077 במתחם יצחק שדה בתל אביב

בתוקף תפקידם ככונסי הנכסים לצורך פירוק השיתוף במקרקעין הרשומים כחלקה 59 בגוש 7077 הנכלל במתחם הידוע כמתחם ״יצחק שדה״ או "חסן עראפה״ (להלן: "החלקה״), מזמינים הח״מ בזאת את הציבור להציע הצעות לרכישת החלקה, בהתאם להזמנה להציע הצעות המפורטת מטה. 1 .הממכר כולל את זכויותיהם של בעלי הזכויות בחלקה במצבה ״WHERE IS״ ,״AS-IS״ בכפוף ובהתאם לאמור Read more about נכס מכונס נכסים הידוע כחלקה 59 בגוש 7077 במתחם יצחק שדה בתל אביב[…]

20161130144943_עיריית-תל-אביב

נכס מכונס נכסים הידוע כחלקה 58 בגוש 7077 במתחם יצחק שדה בת"א

בתוקף תפקידם ככונסי נכסים לצורך פירוק השיתוף במקרקעין הרשומים כחלקה 58 כגוש 7077 הנכלל במתחם הידוע כמתחם ׳׳יצחק שדה׳־ או ■יחסן עראפה״ (להלן: ״החלקה׳־), מזמינים הח״מ בזאת את הציבור להציע הצעות לרכישת החלקה. בהתאם להזמנה להציע הצעות המפורטת מטה. 1 .הממכר כולל את זכויותיהם של בעלי הזכויות בחלקה במצבה ׳׳WHERE IS״ ,׳׳AS-IS־׳ בכפוף ובהתאם לאמור Read more about נכס מכונס נכסים הידוע כחלקה 58 בגוש 7077 במתחם יצחק שדה בת"א[…]

v1

מקרקעין מכונס נכסים ברחוב שדרות ירושלים 165 חולון

מצורפת מפה לצורך התמצאות וכן תמונת השכונה: **רוצה לקבל עדכון במייל מיד כשעולה נכסים חדשים לאתר? הצטרף/י לרשימת התפוצה שלנו בחינם בתחתית העמוד.

נחל צופר 11

בת פרטי מכונס נכסים ברחוב נחל צופר 11, מודיעין

מצורפת מפה לצורך התמצאות וכן תמונת השכונה: **רוצה לקבל עדכון במייל מיד כשעולה נכסים חדשים לאתר? הצטרף/י לרשימת התפוצה שלנו בחינם בתחתית העמוד.

דירת מגורים מכונס נכסים בתל אביב ברחוב דרך מנחם בגין 158

מצורפת מפה לצורך התמצאות וכן תמונת השכונה: **רוצה לקבל עדכון במייל מיד כשעולה נכסים חדשים לאתר? הצטרף/י לרשימת התפוצה שלנו בחינם בתחתית העמוד.