07/01/2018

סקירת שוק הדיור בישראל – ינואר 2018

נכון להיום, נבלמה כמעט לחלוטין עליית מחירי הדיור בישראל. זאת, כאשר קצב עליית המחירים השנתי הינו בשיעור מינימאלי של 1.6% בלבד, ביחס לרמות השיא של הרבעון השלישי של שנת 2016.

ברבעון השלישי של שנת 2017 נרשמה ירידה של 21% במספר העסקאות ב"מחירי שוק" (עסקאות במסגרת תכנית "מחיר למשתכן" לא נכללות כעסקאות ב"מחיר שוק"), אל הרמה הנמוכה ביותר מאז תקופת ההמתנה למע"מ אפס.

הרבעון השלישי של 2017 חותם 4 רבעונים רצופים של ירידה במספר העסקאות. מאז תחילת העשור הקודם, רק בתקופת המחאה החברתית (בשנת 2011) נרשם רצף דומה.

ברבעון השלישי של 2017 נרכשו 5,500 אלף דירות חדשות "במחירי שוק", ירידה חדה של 29% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
הירידה החדה ברכישת דירות חדשות מקיפה את כל הסגמנטים של השוק.

בעיר תל אביב, לראשונה מאז הרבעון הראשון של שנת 2016, ירד שוויה של דירת 4 חדרים ממוצעת אל מתחת לרף ה- 3 מיליון ש"ח וזאת, למרות הגידול בכמות העסקאות שנרשמה ברבעון הנסקר.
בעיר הרצליה נמשכת ירידת מחירים חריגה המאופיינת במיעוט עסקאות.
בערים ראשון לציון ומודיעין, בהן נמכרו עשרות דירות בפרויקטים של "מחיר למשתכן", לא ניכרה השפעת התכנית על מחירי המכירה של דירות בשוק החופשי.

ועם זאת, הירידה הדרמטית בהיקף העסקאות מהרבעון המקביל אשתקד (בשיעור של 45%) מלמדת שלא מדובר בשוק נדל"ן המתפקד באופן נורמלי, כי אם בשוק המצוי בתקופת שפל שעיקרה נובע מציפייה לירידות מחירים.
כיצד עובדות אלה משפיעות על הנושא החשוב באמת שהוא הגדלת ההיצע באזורי הביקוש, לא ניתן לדעת מאחר והנתון על מלאי הדירות שאינן מכורות אינו מתפרסם מזה תקופה ארוכה.

היקף המשכנתאות שנטל הציבור בחודש ספטמבר 2017 עמד על כ- 3.95 מיליארד שקל, נמוך בכ- 19.4% יחסית לחודש ספטמבר 2016 – וזאת, כתוצאה מהמשך ההאטה הדרמטית בפעילות בענף (פרסום בנק ישראל מיום 24/10/2017).

הציבור רוכש כיום פחות דירות ומכוון לישובים זולים יותר ולדירות זולות יותר (בפריפרייה), ושם מתקיימת רמת פעילות מינימאלית הכרחית.