מגרש מכונס נכסים בראש העין ברחוב רבי עקיבא 2
הצעה לרכישת הזכויות בנכס:

  • סוג הנכס: מגרש.
  • כתובת הנכס: רחוב רבי עקיבא 2, ראש העין.
  • גוש 4253 חלק מחלקה 132
  • זכות לבעלות במגרש בשטח של כ – 240 מ"ר
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 08/02/2018 בשעה 16:00.
  • לפרטים נוספים (כונס הנכסים): עופר שטריקר – 03-6424015

מצורפת מפה לצורך התמצאות וכן תמונת השכונה