מגרש בייעוד מגורים באופקים בשכונת רמת שקד החדשה
הצעה לרכישת הזכויות בנכס:

  • סוג הנכס: מגרש מגורים.
  • כתובת הנכס: שכונת רמת שקד, אופקים.
  • גוש 400175 חלקה 72 מגרש מספר 591.
  • קרית מנחם-הרובע הדרומי, שכונת רמת שקד.
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 05/02/2018 בשעה 16:00.
  • לפרטים נוספים (כונס הנכסים): אולגה שלמן – 08-6230902

מצורפת מפה לצורך התמצאות וכן תמונת השכונה