חנות מכונס נכסים בתל אביב ברחוב אבן גבירול 115
הצעה לרכישת הזכויות בנכס:

  • סוג הנכס: חנות (נכס מסחרי).
  • כתובת הנכס: רחוב אבן גבירול 115, תל אביב.
  • שטח החנות 21.8 מ"ר + 13.6 מ"ר גלריה בהיתר
  • גוש 6214 חלקה 577 תת חלקה 3
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 07/02/2018 בשעה 12:00.
  • לפרטים נוספים (כונס הנכסים): נחום הופטמן – 03-6126595

מצורפת מפה לצורך התמצאות וכן תמונת השכונה