דירת מגורים צמודת קרקע בנתניה ברחוב נחום סוקולוב 45/21
הצעה לרכישת הזכויות בנכס:

  • סוג הנכס: דירת מגורים.
  • כתובת הנכס: רחוב נחום סוקולוב 45/21, נתניה.
  • גוש 8275 חלקה 331.
  • פירוט נוסף: דירת קרקע.
  • יש לבדוק האם חלה עמלת תיווך על נכס זה.
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 26/02/2018 בשעה 17:00.
  • לפרטים נוספים (כונס הנכסים): עו"ד א.ח טנג'י ואח' – 073-7964684

מצורפת מפה לצורך התמצאות וכן תמונת השכונה