דירת מגורים צמודת קרקע בהרצליה ברחוב הנדיב 57
הצעה לרכישת הזכויות בנכס:

  • סוג הנכס: דירת מגורים.
  • כתובת הנכס: רחוב הנדיב 57, הרצליה.
  • גוש 6257 חלקה 308 תת חלקה 2.
  • פירוט נוסף: דירת קרקע.
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 20/02/2018 בשעה 12:00.
  • לפרטים נוספים (כונס הנכסים): חיים ינאי – 09-9542636

מצורפת מפה לצורך התמצאות וכן תמונת השכונה