דירת מגורים מכונס נכסים בתל אביב ברחוב רפידים 4
הצעה לרכישת הזכויות בנכס:

  • סוג הנכס: דירת מגורים.
  • כתובת הנכס: רחוב רפידים 4, תל אביב.
  • גוש 6646 חלקה 98 תת חלקה 47.
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 18/02/2018 בשעה 12:00.
  • לפרטים נוספים (כונס הנכסים): יהונתן קניר- 03-6916375

מצורפת מפה לצורך התמצאות וכן תמונת השכונה