דירה מכונס נכסים בחיפה ברחוב בר רב האי דוד 44
הצעה לרכישת הזכויות בנכס:

  • סוג הנכס: דירת מגורים.
  • כתובת הנכס: רחוב בר רב האי דוד 44, חיפה.
  • גוש 10746 חלקה 45 תת חלקה 1.
  • פירוט נוסף: דירת מגורים בת 2.5 חדרים.
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 01/03/2018 בשעה 14:00.
  • לפרטים נוספים (כונס הנכסים): עו"ד זאב גולדווין – 04-6515501

מצורפת מפה לצורך התמצאות וכן תמונת השכונה